Víc, než je zvykem...

Dětský klub Rybníček

DĚTSKÝ KLUB RYBNÍČEK

Registrační číslo projektu - CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016262
Název projektu: Dětský klub a příměstské tábory Rybníček
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Dětský klub je podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování. Cílem klubu je především dohled nad dětmi v odpoledních hodinách. Děti mají v klubu mimo jiné možnost dalších aktivit.

Dětský klub Rybníček je v provozu od 1.9.2020, podpořen Evropským sociálním fondem. Provoz každý všední den pondělí až pátek 12.30 - 16.30 hod.
Možnost výběru všech dnů v týdnu nebo jen některých, časově podle potřeby. Tematické programy během celého roku.

Při každém vstupu je školák zapsán do knihy návštěv. Zapisuje se příchod a odchod z klubu.
Dětský klub nesupluje školu. O děti pečujeme, hrajeme si, tvoříme a necháme prostor i pro vlastní činnost.
Děti mohou do klubu docházet samy, odcházet dle potřeby nebo pouze po vyzvednutí rodičem.

Kapacita dětského klubu je omezena, děti jsou přijímány na základě podané přihlášky a potřebných dokumentů.

Možnost dopravy: prozatím zajištěna z Velehradu, Babic a Huštěnovic, UH v případě zájmu, po dohodě i z jiných měst a obcí 

Cena: (200,- Kč dotovaná/pololetí, 500,- Kč nedotovaná/měsíčně) 

Podmínka pro získání dotované ceny: nelze kombinovat návštěvu ve dvou družinách současně (může navštěvovat pouze Dětský klub Rybníček)

Více informací a přihlášky: Kristýna Mikelová, e-mail: svc@sportparkrybnicek.cz 

TC Staré Město, z.s. Salašská 2182, 686 03 Staré Město

 Prosíme, přečtěte si pozorně PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ:

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

Poté si stáhněte a vyplňte:

MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY

PŘIHLÁŠKU

SMLOUVU

POTVRZENÍ NA TRHU PRÁCE

Dále prosíme o prostudování:

PROVOZNÍHO ŘÁDU

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Naši partneři