Víc, než je zvykem...

Dotované příměstské tábory

Vzhledem k tomu, že se nám podařilo získat dotaci z operačního programu Zaměstnanost evropského sociálního fondu, můžeme nyní vybraným rodičům dětí z obcí Staroměstska nabídnout letní příměstské tábory za dotovanou cenu 900 korun.

 

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ DOTOVANÉ CENY:

Dotace je v rámci operačního programu Zaměstnanost evropského sociálního fondu.

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí (další podmínky se týkají vždy obou rodičů, nebo osob ve společné domácnosti pečujících o dítě), kteří mají trvalé bydliště v území místní akční skupiny Staroměstsko - Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Ořechov, Polešovice, Staré Město, Tučapy, Újezdec a Vážany.

Jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost.

V případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace - v době konání požadovaného tábora.

Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce na tábor, v případě střídavé péče stačí uvést údaje pro jednu domácnost, kde dítě pobývá. Spolu s přihláškou rodič doloží následující doklady:

  • Zaměstnaný rodič – potvrzení o pracovním poměru (smlouva, DPP, DPČ – musí být platná v době konání tábora), s uvedením doby trvání pracovního poměru
  • OSVČ doloží potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění
  • Nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání
  • Osoby v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu – musí probíhat denně
  • Osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu a po jeho ukončení doloží certifikát, potvrzení o jeho úspěšném ukončení

U rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené lze dotaci poskytnout jen v případě, že jsou ve fázi aktivního vyhledávání zaměstnání, před ukončením a nástupem do zaměstnání - doloží potvrzením ÚP, případně některé z pomáhajících organizací.

Dotace se vztahuje jen na vybrané příměstské tábory označené popisem „dotovaný“.

Projekt je na tři roky, je tedy možné dotace využít i v následujících letech, ale vždy je nutné doložit aktuální potvrzení.

S rodiči bude sepsána smlouva o poskytnutí dotace.

POKUD CHCETE DOTACI VYUŽÍT A SPLŇUJETE PODMÍNKY, V E-SHOPU SPORTPARKU RYBNÍČEK VYBERTE TÁBOR S POPISEM „DOTOVANÝ“ A NIŽŠÍ CENOU.

Bližší informace získáte na tel.: 605 866 879 nebo na e-mailu jsvoboda@sportparkrybnicek.cz

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:

Každý den je rozdělen do tří sportovních bloků (8.30 - 10.00, 10.30-12.00 a 14.00-15.30). Jeden z bloků je vždy věnován ostatním sportovním aktivitám (badminton, stolní tenis, florbal/tenis, fotbal, vybíjená...)

8.00 – 8.30 – příchod dětí

8.30 - 9.00 - rozcvička (formou her)

9.00 -10.00 – sportovní blok č. 1

10.00 - 10.30 - svačina

10.30 - 12.00 – sportovní blok č. 2

12.00 - 14.00 - oběd + odpočinek + osobní volno

14.00 - 15.30 - sportovní blok č. 3

15.30 – 16.00 – svačina + úklid

 

Naši partneři