Víc, než je zvykem...

Grant: Sportovní školka Rybníček

VÝSLEDKY GRANTU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22: 
10 dětí jsme podpořili 170 tisíci korunami

 

I na rok 2021/2022 vypsala grantová komise Sportovní školky Rybníček a
Tenis Slovácko takzvaný „školkový grant". Jeho cílem je umožnit docházku
do naší školky i dětem, které jsou pohybově nadané, ale jejich rodiče si
nemohou dovolit platit plné školné.

Grantová komise zasedla v polovině května. Z rekordního počtu žádostí
nakonec po pečlivé úvaze vybrala 10 dětí, které celkově podpoří 170
tisíci korunami. Tyto finanční prostředky uvolnilo Tenis Slovácko.

Pevně věříme, že poskytnutá podpora umožní dětem se ještě více věnovat
svému oblíbenému sportu.

Děkujeme za mimořádný zájem rodičů o naše vzdělávací zařízení, které je
svým sportovním zaměřením v regionu unikátní.

S pozdravem

tým školky Rybníček

Kristýna Mikelová

 

-------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče,

Sportovní školka Rybníček je soukromé vzdělávací zařízení s nutností platit školné. Vašim dětem pak v naší školce věnujeme maximální pozornost a péči, s důrazem na zdravý životní styl a pohyb.

Uvědomujeme si však, že ne všichni si mohou dovolit platit školné v plné výši. Přesto mají doma pohybově nadané dítě, nebo více dětí, kdy školné nemohou platit všem. Z tohoto důvodu v naší školce běží grantový systém, kterého hlavním podporovatelem je Tenis Slovácko, jeden z největších tenisových klubů ve Zlínském kraji

Podmínky pro grantový systém:

  • Grant je určen pouze pro děti navštěvující sportovní školku v 5denním režimu docházky
  • Grant je vždy na jeden rok, tzn. 12 měsíců
  • Výše grantu závisí na grantové komisi (avšak maximálně 50 % z ceny)
  • Dítě se musí stát členem Tenisu Slovácko (200 Kč členství na rok)
  • V posledních ročnících se zapojit do speciálních tenisových tréninků, které budou součástí školky

Jak požádat o grant?

  • Vyplňte žádost o grant do sportovní školky do 14.5.2021
  • Rozhodnutí o udělení grantu je na základě rozhodnutí grantové komise, která bude zasedat 17.5.2021.
  • O výsledku rozhodnutí budete informováni nejpozději do 20.5.2021
  • V případě potřeby doplňujících informací prosím kontaktujte Kristýnu Mikelovou (e-mail: skolka@sportparkrybnicek.cz, tel.: 732 401 661

 

Naši partneři