Klubová liga v TENIS SLOVÁCKO

30 Říj Klubová liga v TENIS SLOVÁCKO

V letošním roce pořádá TENIS SLOVÁCKO tzv. „Klubovou ligu závodních hráčů“. 

TECHNICKÁ A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

Pravidla:
Přihlášení hráči budou rozděleni do pěti skupin (maximálně) po šesti
hráčích. Hraje se způsobem „každý s každým“ na jeden set do 6 her, za
stavu 6:6 tie-break.

Termín: 
listopad 2017 až duben 2018
– oficiální termíny jsou vždy v neděli 1x za měsíc: 12. 11., 17. 12.,
7. 1., 25. 2. a 18. 3. Dále pak 22. 4. proběhne „závěrečná“, která bude
zároveň poslední přípravou před soutěží smíšených družstev 2018.

Hráči mají možnost odehrát kterékoliv utkání po vlastní domluvě i v
jiném termínu. V tomto případě si ale již hráči hradí náklady spojené s
tímto utkáním sami, resp. ten, který se z oficiálního termínu omluví
(nedostaví).

Startovné: 
300,- Kč (v ceně jsou: míče + hala) = 5 oficiálních ligových kol v
termínech 12. 11., 17. 12., 7. 1., 25. 2. a 18. 3. Každá skupina bude mít k
dispozici vždy po dobu 90min 3 kurty v hale

Přihlášky: zasílejte do 31. 10. 2017 na adresu: jsvoboda@tenisslovacko.cz

Pozn.: hrát mohou i hráči z jiných klubů

Místo: Sport park Rybníček, „závěrečná“ proběhne na tenisových kurtech v Uh. Hradišti

Výsledky: průběžně budou doplňovány na nástěnce na Rybníčku

Pozn: nehraje se během tréninků zařazených do pevného rozvrhu TAS

trenerhonza