Víc, než je zvykem...

Kroužky

Probíhající kroužky:

  • Předškolička – příprava předškoláků k zápisu na základní školu
  • Angličtina pro děti s Míšou – angličtina formou hry pro děti od 3 do 6 let
  • Individuální lekce anglického, německého a francouzského jazyka
  • Angličtina s rodilým mluvčím /učitel/ pro dospělé

 

Od září 2019 připravujeme následující kroužky: 

  • Fotografický kroužek pro starší 15 let
  • Výtvarný kroužek pro děti
  • Kurz německého jazyka pro děti
  • Kurz francouzského jazyka pro děti i dospělé
  • Specializované kurzy anglického jazyka (příprava k maturitě, konverzace…)

Naši partneři