Sport park Rybníček | Miniškolka Rybníček Program
Tenisový klub TC Staré město s tenisovými kurty, tenisovou halou, restaurací, tenisovou školou, školkou, sportovním obchodem, fit studiem, školou inline, hlídání dětí, letním kinem, fizioterapií, masážemi
Tenis Uherské Hradiště, Tenis Staré Město, tenisové kurty Staré město, tenisové kurty Uherské hradiště, tenisová hala Staré Město, tenisová hala Uherské Hradiště, rozvoz burgery Uherské Hradiště, rozvoz burgery Staré Město, restaurace Uherské Hradiště, restaurace Staré Město, školka Uherské Hradiště, tenisová škola, fit studio, trx, kruhový trénink, škola inline, výuka inline, školka Staré Město, miniškolka, hlídání dětí, divadlo, letní kino, tenisové oblěčení, tenisové vybavení, tenisové boty, tenisové rakety, testovací rakety, vyplétání raket, rehabilitace, fyzioterapie, masáže
20611
page,page-id-20611,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Miniškolka Rybníček Program

NOVINKY

KONTAKTY

Kristýna Mikelová
skolka@sportparkrybnicek.cz
tel.: 732 401 661

logo_opz_barevne

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Výuka v miniškolce vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Ministerstva školství ČR, podle něhož je vypracován vzdělávací program zaměřený na všestranný vývoj dítěte s důrazem na pohybovou průpravu, individuální přístup a zařazení anglického a francouzského jazyka formou hry.
Ve vzdělávacím programu s názvem „Učíme se v pohybu“ jsou zařazeny prvky integrované tematické výuky. Celoroční téma, které je rozčleněno do měsíčních a týdenních podtémat a konkrétních denních aktivit poukazuje na provázanost dějů a věcí kolem nás, které jsou již děti předškolního věku schopny chápat.

Pravidelným pohybem se děti zdravě fyzicky vyvíjí. Pohyb a duševní zrání jsou v předškolním věku úzce spjaty. U dítěte se neustále rozšiřují obzory, nová místa k objevování, nové zkušenosti, a tak se rozvíjí jeho inteligence. Děti milují pohyb a sport, protože mnohem lépe navazují kontakty s ostatními, je podporována přirozená soutěživost a spolupráce. Proto naše motto zní „Pohyb pro zdravé, chytré a šťastné děti.“
V rámci vzdělávacího programu se s dětmi každý den věnujeme všeobecné sportovní průpravě – rozvoj základních pohybových schopností a dovedností. Vzhledem k vysoké plasticitě centrální nervové soustavy (CNS) u dětí předškolního věku je kladen důraz na schopnosti koordinační/obratnostní a rychlostní. Při zdokonalování pohybových dovedností seznamujeme děti se základy házení, chytání, běhání, skákání, padání.
Během každodenní náplně je naším cílem propojit učení s pohybem. Děti jsou při sportovních aktivitách vedeny k naplnění stanovených vzdělávacích cílů. Zábavnou formou si děti hrají s písmenky, barvami, čísly atd. aniž by si uvědomovaly, že se učí.
Děti pracují společně ve věkově smíšených skupinách, čímž je podporováno přirozené sociální prostředí. Na vybrané sportovní aktivity jsou děti rozděleny podle zvládaných schopností a dovedností. Rodiče mohou své děti přijít kdykoliv během dne navštívit a trávit s nimi čas.

cvičíme

UČÍME SE V POHYBU

Téma

Zimní svět

Prosinec

Vánoční čas

1. týden – Přichází k nám Mikuláš
2. týden – Co patří k Vánocům?
3. týden – Vyrábíme dárečky

Leden

Zima, ledová královna

1. týden – Mám zase o rok víc (počítáme)
2. týden – Sáňkujeme, bobujeme
3. týden – Co rád v zimě jím? (potraviny)
4. týden – Zima v pohádkách

Únor

Cestujeme světem

1. týden – Naše zemička
2. týden – Za sedmero horami (cestování)
3. týden – Fašankový karneval
4. týden – Autem, lodí, letadlem (doprava)

Téma

Vítej, jaro

Březen

Příroda se probouzí

1. týden – Travička zelená (barvy)
2. týden – O 12 měsíčkách (roční období)
3. týden – Mláďátka a vajíčka
4. týden – Velikonoce jsou tu

Duben

Měsíc Země

1. týden – Naše Země kulatá (Vesmír)
2. týden – Den Země
3. týden – Co umí počasí?
4. týden – Jaro u potoků, řek a rybníků

Květen

Poznáváme přírodu

1. týden – Rozkvetlá příroda
2. týden – Tvoříme v přírodě
3. týden – Maminčin svátek
4. týden – Moje zvířátko

Téma

Sluníčko se usmívá

Červen

Sportujeme tělem i duší

1. týden – Děti mají svátek
2. týden – Cesty, cesty, cestičky
3. týden – Bruslíme, plaveme, běháme
4. týden – Hurá na výlet

Téma

Podzim klepe na vrátka

Září

Seznamuji se s novým okolím

1. týden – Moje nová školka
2. týden – Poznávám kamarády
3. týden – Moje nové povinnosti
4. týden – Moje rodina

Říjen

Podzim v lese

1. týden – Barvy podzimu
2. týden – Podzim na zahrádce
3. týden – Stromy usínají, den se krátí
4. týden – Náš domov

Listopad

Poznávám své tělo

1. týden – Když fouká vítr
2. týden – Drakiáda
3. týden – Moje tělo
4. týden – Když jsem nemocný