Víc, než je zvykem...

Principy

Sportovní a pohybová průprava

Individuální přístup k dětem

Zařazení cizího jazyka (angličtina)

Rozvoj tvořivosti, komunikativnosti a vlastní aktivity dítěte


Výstupem by měly být fyzicky, a také psychicky zdatné děti se vztahem k pohybu, přírodě, zdravému životnímu stylu, mateřskému jazyku, schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací a sporů, se zájmem o okolní svět. Děti jsou připraveny na vstup do 1. třídy základní školy.

Vzdělávací program s názvem „Učíme se v pohybu“ je rozčleněn do měsíčních podtémat, které vychází z ročních období. Každé z nich dále obsahuje dílčí měsíční a týdenní podtémata.

Naši partneři