Víc, než je zvykem...

RC dráha Rybníček

Vážení zákazníci, vzhledem ke stavebním úpravám v areálu je RC dráha dočasně mimo provoz. RC auta je ale stále možné zapůjčit a užít si je na provizorní dráze na minikurtu, a to v prázdninových měsících (v červenci a srpnu) o víkendu. Pokud budete mít zájem o využítí RC autíček v rámci firemního dne, je toto možné po dohodě. Děkujeme za pochopení.

 

Autíčka na dálkové ovládání baví (nejen) kluky každého věku. Dokážeš projet všech 15 překážek RC dráhy Rybníček? Autíčko ti zapůjčíme, nebo můžeš mít i svoje.

RC dráha Rybníček je Vám k dispozici i při oslavách, teambuildingu nebo firemním dni, jako jedinečná originální zábava. 

 

OTRVÍRACÍ DOBA (DENNĚ):

duben - květen 10:00 - 17:00
červen - srpen 9:00 - 18:00
září - říjen 10:00 - 17:00

 

Zimní měsíce dle dohody.

Vstupenky zakoupíte v baru restaurace Rybníček.

 

KONTAKT:

Lenka Pindurová

E-mail: clovicek@sportparkrybnicek.cz

Telefon: 739 342 608

Facebook

Instagram

 

CENÍK RC DRÁHY RYBNÍČEK:

Vstup na dráhu: 30 min.

Dospělý 50 Kč
Dítě 10 - 15 let 40 Kč
Dítě do 10 let zdarma
Vratná záloha 100 Kč

 

Půjčovné RC auta:

1/2 hod. 50 Kč
1 hod. 80 Kč

 

PROVOZNÍ POKYNY PRO PROVOZ RC DRÁHY RYBNÍČEK

Vstup do areálu:

Zakoupením vstupenky a/nebo vstupem do prostoru RC dráhy Rybníček souhlasí návštěvník s provozními pokyny pro jízdu/pohyb na RC dráze a zavazuje se jej dodržovat a řídit se pokyny provozovatele a jím pověřených osob.

Provozovatel upozorňuje návštěvníka na nebezpečí vzniku jak majetkové, tak nemajetkové škody. Návštěvník vstupuje do areálu z vlastní svobodné vůle a s vědomím všech možných rizik, které z toho vyplývají.

Věkové hranice:

Osobám mladším 10 let je vstup na dráhu povolen pouze v doprovodu odpovědné zletilé osoby. Za děti mladší 10 let zodpovídají rodiče nebo zletilý doprovod. RC auto si smí půjčit pouze osoba starší 15 let (na základě předložení občanského průkazu). Vstup dětí do 10 let je možný pouze s trvalým dohledem osoby starší 18 let.

Provozní pokyny:

Pohyb po dráze je na vlastní nebezpečí.

Návštěvník přizpůsobuje jízdu autíčka a pohyb po dráze tak, aby nenarušoval jízdu a pohyb ostatních návštěvníků.

Přísný zákaz vstupu přímo na jednotlivé překážky jakákoli manipulace s nimi (hrozí jejich poškození).

S jedním autíčkem se na dráze smí pohybovat pouze dva návštěvníci, doprovod sleduje dění na dráze z míst k tomu určených.

Maximálně se v jednu chvíli může po dráze pohybovat 10 autíček.

Návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrozil sebe, ostatní návštěvníky ani nezpůsobil škodu provozovateli.

Použití vlastních autíček na RC dráze Rybníček je možné pouze za předpokladu schválení typu autíčka u obsluhy v pokladně/baru restaurace.

Provozovatel RC dráhy Rybníček nezodpovídá za zranění způsobená na RC dráze.

Na RC dráhu je zakázán vstup s jídlem, pití je povoleno pouze v nerozbitných obalech.

Je zakázáno v prostorech RC dráhy kouřit a konzumovat alkohol nebo do nich vstupovat pod vlivem alkoholu nebo drog.

V prostoru RC dráhy je zakázána jakákoli manipulace s ohněm, ničení jednotlivých překážek a zapůjčených RC aut.

Na RC dráhu je zakázán vstup se zvířaty.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu.

V případě způsobení škody na vybavení nebo újmy na zdraví (provozovateli nebo druhé osobě) bude náhrada škody požadována v plné výši.

Návštěvník, který poruší provozní pokyny, bude z prostoru RC dráhy vykázán.

V případě úrazu se lékárnička první pomoci nachází v restauraci Rybníček.

V případě závažného úrazu volejte tel. 155.

Bezpečnost RC dráhy Rybníček zajišťuje nepřetržité monitorování kamerovým systémem.

 

Naši partneři