Sport park Rybníček | Tenisová akademie slovácko GéTéVé
Tenisový klub TC Staré město s tenisovými kurty, tenisovou halou, restaurací, tenisovou školou, školkou, sportovním obchodem, fit studiem, školou inline, hlídání dětí, letním kinem, fizioterapií, masážemi
Tenis Uherské Hradiště, Tenis Staré Město, tenisové kurty Staré město, tenisové kurty Uherské hradiště, tenisová hala Staré Město, tenisová hala Uherské Hradiště, rozvoz burgery Uherské Hradiště, rozvoz burgery Staré Město, restaurace Uherské Hradiště, restaurace Staré Město, školka Uherské Hradiště, tenisová škola, fit studio, trx, kruhový trénink, škola inline, výuka inline, školka Staré Město, miniškolka, hlídání dětí, divadlo, letní kino, tenisové oblěčení, tenisové vybavení, tenisové boty, tenisové rakety, testovací rakety, vyplétání raket, rehabilitace, fyzioterapie, masáže
20413
page,page-id-20413,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Tenisová akademie slovácko GéTéVé

NOVINKY

KONTAKTY

NÁBOR,ROZVRH, KONZULTACE TRENINKŮ:

Jan Svoboda
jsvoboda@tenisslovacko.cz
tel.: 605 866 879

 

Jirka Podhajský
jsvoboda@tenisslovacko.cz
tel.: 736 652 919

 

ADMINISTRACE, PLATBY:

Ivona Valášková
info@tenisslovacko.cz
tel.: 730 150 181

GÉTÉVÉ

Pohyb je jednou ze základních biologických potřeb. Důležitost pohybové průpravy dětí v současné době ještě roste spolu s tím, jak dostupný je i pro malé děti virtuální svět.

Myšlenka

Projekt „GéTéVé – dejme více pohybu dětem“ je iniciativou Tenisového klubu Staré Město.  Za svůj primární cíl si GéTéVé stanovil zvýšení motivace a zájmu dětí o sport a pohyb vůbec. Chceme vytvořit nejlepší podmínky pro děti tak, aby se dobře připravily pro život. Našim dalším cílem je úspěch ve škole a sportu. Protože v této soutěživé době vyhrávají ti, kteří jsou na budoucnost připraveni. Úspěch v životě může být podmíněný i tělesnou průpravou, což je historicky prokázáno úspěchy členů Sokola nebo Orla.

Doplňkové sporty

Míčové hry, florbal, in-line, badminton a mnoho dalších dle zájmu, možností a osobní dohody.

Gymnastika

Základ všestranného rozvoje lidského těla. Často je dnes
zjednodušeně chápána pouze jako provádění obtížných cvičení (sportovní
gymnastika). Kromě koordinačně náročných prvků ale zahrnuje i běhy,
skoky, hody (atletika), plavání, zápas a mnoho dalších. 

Tenis

Pokud chcete hrát tenis na špičkové úrovni, potřebujete nejen správnou techniku, ale i vytrvalost, obratnost a zdatnost. Proto v Tenisové akademii využíváme při tréninku filozofii GéTéVé. 

Tělesná výchova

Tělesná výchova je v poslední době často opomíjená, přesto nesmírně důležitá pro zdravý a spokojený život. Začínáme už od malých dětí, aby byl jejich fyzický i mentální vývoj přirozený.

V duchu řecké kalokagathie (tělesná a duševní harmonie a dokonalost) pohyb zároveň rozvíjí a kultivuje myšlení. Mens sana in corpore sano (ve zdravém těle zdravý duch).

Motivace dětí

Projekt je souborem motivačních a metodických postupů pohybové průpravy dětí – od mateřské školy po 1. stupeň základní školy (včetně). Tedy pro děti od 3 do 12 let. Skládá se ze dvou hlavních částí:

a) část průpravná

b) část soutěživá – Odznak pohybové gramotnosti GéTéVé

Co motivuje děti k pohybu nejvíce?

Na základě zkušeností vždy dospějete k jednoznačnému závěru – je to soutěživost, hra. Děti většinou nepochopí význam tréninku, který – má-li vést k významnému úspěchu – se mění v dril. Samotné zvyšování fyzické zdatnosti a trénování bývá hlavně pro nejmenší děti neatraktivní a za určitých okolností může být i nevhodné (nutno respektovat senzitivní období pro rozvoj jednotlivých pohybových schopností).

Pokud ale pro děti zajímavé pohybové dovednosti (driblink, chytání, házení nebo odbíjení míče) rozvíjíme hravou a motivační formou, dochází k rozvoji samotných pohybových schopností jako je rychlost, síla nebo vytrvalost přirozeným způsobem.

Jednotlivé soutěže, hry a dovednosti v rámci všeobecné pohybové průpravy se zaměřují na rozvoj:

 • Obratnosti

  základní koordinační úkoly, orientace v prostoru…

 • Rychlosti

  pohyb v prostoru, reakce…

 • Síly

  výhradně váha vlastního těla

 • Vytrvalosti

  pouze rychlostní vytrvalost

Věkové kategorie

V rámci věkových a výkonnostních kategorií je proces GéTéVé rozdělen do pěti úrovní:

 1. brouček (3-4 roky)
 2. kuřátko (5-6 let)
 3. králíček (7-8 let)-
 4. dráček (9-10 let)
 5. panter (11-12 let)

 

Úroveň „brouček“ je výhradně průpravná a soutěživá

Vyšší věkové kategorie budou mít dvakrát za rok Staroměstské sportovky ve kterých budou děti soutěžit, a tím zároveň prokazovat posun v jejich pohybové zdatnosti .

Na tuto akci budou zváni rodiče, sourozenci a přátelé dětí.

Výsledek “sportovních výkonů” bude vždy oceněný – každý účastník získá odměněnu.

 

 1. účast – samolepka (dostanou všichni)
 2. základní splnění -odznak/náramek
 3. kompletní splnění – tričko
 4. mistr GéTéVé (dvojnásobek kompletního splnění) – čepice

 

Děti, které dosáhnout určitých výkonů získají

Staroměstský odznak pohybové gramotnosti GéTéVé.

Přínosy projektu

Primárním cílem GéTéVé je začlenění pravidelného pohybu do denního režimu dítěte ve snaze zvyšovat odolnost dětí proti rizikovým projevům chování (agrese, šikana, záškoláctví, lhaní, vandalismu a závislostnímu chování).

 

Chceme vytvořit atraktivní tréninkové jednotky přístupné pro všechny děti, včetně těch ze sociálně slabších rodin tak, aby se pohyb stal pravidelnou součástí jejich života.

 

Našim dalším cílem je zvýšení zájmu o tenis a volejbal ve Starém Městě. Absolventi si mají osvojit základní návyky potřebné pro zapojení do výkonnostního sportu družstev TC Staré Město a Volejbalového Sportovního Klubu Staré Město.

Způsob organizace, místo a časová náročnost

Dle metodiky GéTéVé (viz níže) se budou děti účastnit především odpoledních kroužků tzv. Sportovky GéTéVé pro všechny, kteří budou součástí programu školní družiny a dětské družiny na Rybníčku. Další možnosti budou v rámci ukázkových hodin na základní škole během hodin tělesné výchovy a v neposlední řadě pravidelná výuka v mateřských školkách. Během těchto aktivit budou děti systematicky připravovány k plnění jednotlivých úrovní odznaku GéTéVé, a tím i přirozeně vedeny k základům těchto sportů.

 

Doporučení – ideál

Brouček – 1hod/týden (školka)

Kuřátko – 2hod/týden (školka + dětská družina)

Králíček, dráček, panter – 2hod/týden (školní družina ZŠ Staré Město/dětská družina Rybníček) + jedenkrát za měsíc ve škole (ukázková/kontrolní hodina v Tv)

pozn.: ukázková hodina ve škole proběhne vždy na začátku měsíce a bude věnována jednomu ze sportů (gymnastika-tenis-volejbal)

Počet dětí ve skupince

Nejlépe maximálně 10 dětí

Odhad celkového zapojení je 70-100dětí ve všech kategoriích

Podstata projektu je založena na dvou pilířích:

 • Z hlediska obsahu (náplně):

  minimalizace trénování samotných „kondičních ukazatelů“, zaměření se především na rozvoj dovedností – učení pohybu, zvyšování úrovně fyzické zdatnosti a schopností

 • Z hlediska efektivity:

  dle metodiky GéTéVé se jedná o pravidelnou a především dlouhodobou pohybovou průpravu pro děti od 4 let s návazností na juniorské kategorie