Víc, než je zvykem...

Příměstské tábory

Každé léto pořádáme v červenci a srpnu letní příměstské tábory se sportovním zaměřením pro děti od 4 let. Nově jsme přidali i kempy o jarních prázdninách. Jejich cílem je dopřát dětem krásu pohybu a ukázat jim, že zdravý životní styl a sport není nuda.

 

STÁLE MÁME VOLNÁ MÍSTA NA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH NA PRÁZNINY 2021.

Pozor! Dotovanou cenu příměstských táborů mohou využít pouze děti 1. stupně základní školy!

Veškeré tábory s jednotlivými termíny zakoupíte v našem e-shopu. Tam najdete nejprve všechny důležité informace a níže přehled jenotlivých táborů.

Pro tento rok pořádáme tábory: Sporťák, Tenis, Přípravka Jany Komrskové, In-line, Florbal.

Pokud se rozhodnete pro zakoupení tábora s dotovanou cenou, přečtěte si pozorně důležité informace. Veškeré potřebné dokumenty najdete u jednotlivých táborů v sekci "ke stažení" nebo níže na této stránce.

 

Kontaktní osoba:

Hana Mišťúriková

E- mail: info@sportparkrybnicek.cz

Tel.: 730 150 181

 

O děti se starají vyškolení vedoucí a zajištěnu mají stravu i program dle předem stanoveného harmonogramu. 

 

RÁMCOVÝ PROGRAM PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:

Každý den je rozdělen do tří sportovních bloků (8.30 - 10.00, 10.30-12.00 a 14.00-15.30). Jeden z bloků je vždy věnován ostatním sportovním aktivitám (badminton, stolní tenis, florbal/tenis, fotbal, vybíjená...)

8.00 – 8.30 – příchod dětí

8.30 - 9.00 - rozcvička (formou her)

9.00 -10.00 – sportovní blok č. 1

10.00 - 10.30 - svačina

10.30 - 12.00 – sportovní blok č. 2

12.00 - 14.00 - oběd + odpočinek + osobní volno

14.00 - 15.30 - sportovní blok č. 3

15.30 – 16.00 – svačina + úklid

 

Soubory ke stažení:

Důležité informace k dotované ceně - postup

Monitorovací list

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Přihláška

Smlouva 2.-6.8.

Smlouva 5.-9.7.

Smlouva 9.-13.8.

Smlouva 12.-16.7.

Smlouva 16.-20.8.

Smlouva 19.-23.7.

Smlouva 23.-27.8.

Smlouva 26.-30.7.

 

Projekt Příměstské sportovní tábory reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009343 je spolufinancován Evropskou unií.

 

Naši partneři