Víc, než je zvykem...

Ubytovací řád

 

1)     Host bude před ubytováním seznámen s ceníkem ubytování a poskytovanými službami, poté bude ubytován po předložení platného občanského průkazu nebo cestovního pasu a na základě toho mu bude vystaven ubytovací průkaz. Tímto dokladem se host prokazuje na požádání a při opakovaných příchodech do Apartmánů Rybníček.

2)     Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem ubytovatele. Platí se při skončení pobytu nebo zálohově po sedmi dnech ubytování.

3)     Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin. Do této doby pokoj rezervuje, není-li dohodnuto jinak.

4)     Není-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne ubytování, do té doby i pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, bude mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

5)     Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu ubytování za celou předcházející noc.

6)     Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován, pokud pro takový požadavek bude v objektu Apartmánů Rybníček volný pokoj.

7)     V pokojích může host krátkodobě přijímat návštěvy pouze se souhlasem ubytovatele.

8)     Z bezpečnostních důvodů host při odchodu z pokoje uzavře okna, vodovodní kohoutky, vypne elektrické přístroje, světla a pokoj uzamkne.

9)     V pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče kromě těch, které hostům slouží k osobní hygieně. Dále může host používat jen nízkopříkonové spotřebiče (notebooky, nabíječky k mobilním telefonům a videokamerám).

10)  Z bezpečnostních důvodů jsou hosté povinni nenechávat děti do 10 let v pokoji a v ostatních prostorách bez dozoru.

11)  Není dovoleno nosit sportovní předměty, na jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo, do pokoje. Pokud si host přinese vlastní zbraň, musí ji mít trvale pod kontrolou.

12)  Ubytovatel zajišťuje při onemocnění nebo zranění hosta potřebnou lékařskou pomoc, případně převoz do nemocnice.

13)  V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin host dodržuje noční klid.

14)  Cenné věci si může host uložit do bezpečnostní schránky v recepci. Za cenné věci, které nebyly uloženy do bezpečnostní schránky, ubytovatel nezodpovídá.

15)  V pokojích nesmí být kromě židlí přemísťován nábytek ani televizní přijímače.

16)  Za škody způsobené na majetku ubytovatele zodpovídá host podle platných předpisů.

17)  Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy odstoupit, jestliže host v zařízení ubytovatele i přes výstrahu porušuje dobré mravy nebo jinak nedodržuje ustanovení ubytovacího řádu.

18)  Host je povinen chovat se v pokoji a v ostatních prostorách Sportparku Rybníček tak, aby nezavinil vznik požáru. Při eventuálním vzniku požáru ihned informuje vedení penzionu nebo obsluhující personál.

19)  Zjevně podnapilí a nemocní lidé nebudou ubytováni.

20)  Psi a zvířata můžou být v penzionu ubytována pouze po schválení ubytovatele a za úplatu.

21)  V apartmánech a ve všech prostorách Sportparku Rybníček je zakázáno kouření.

 

Dne 5. 9. 2017 

Ing. David Mišťúrik

ředitel Sportparku Rybníček

Naši partneři