Víc, než je zvykem...

Ceník

Ceník za pobyt dítěte v Dětské skupině Rybníček

Platný od 1. 9. 2019

Typ docházky (týdně) Paušál Cena za den Stravné
5x 4 389 Kč 209 Kč x 21 dní 60 Kč/den
4x 3 968 Kč 248 Kč x 16 dní 60 Kč/den
3x 3 624 Kč 302 Kč x 12 dní 60 Kč/den
2x 2 696 Kč 337 Kč x 8 dní 60 Kč/den
1x   382 Kč 382 Kč 60 Kč/den

 

Měsíční paušál se nevrací. Pokud dítě onemocní, můžete využít náhradní termín/termíny v následujícím období, a to vždy po domluvě s Kristýnou Mikelovou, tel: 732 401 661, a podle kapacity dětské skupiny. Náhradní dny můžete čerpat v průběhu následujícího měsíce.

Pokud víte, že dítě se nedostaví, prosíme o řádné odhlášení dítěte předem, a to do 8:00. Telefonní čísla visí na nástěnce na chodbě. Stravné se Vám nebude účtovat. Prosíme o dodržení tohoto pravidla, v případě porušení či opakovaného jednání Vám bohužel budeme muset stravné naúčtovat. Sleva na sourozence činí 5 % (při celotýdenní docházce).

Platební podmínky:

Platba se provádí na bankovní účet (variabilní symbol – datum narození, do poznámky – jméno dítěte) nebo v hotovosti ve Sportovní školce Rybníček. Platbu prosím provádějte měsíčně na základě zaslaného vyúčtování. Vyúčtování je vždy posláno téhož měsíce.

V případě nepřetržité 14denní nebo úplné absence:

Typ docházky 14denní absence Poplatek
5x 2 730 Kč + stravné 1 023 Kč
4x 2 474 Kč + stravné 928 Kč
3x 2 256 Kč + stravné 846 Kč
2x 1 680 Kč + stravné 630 Kč

 

Naši partneři