Víc, než je zvykem...

Ceník

Ceník za pobyt dítěte v Dětské skupině Rybníček

Platný od 1. 4. 2018

Typ docházky (týdně) Paušál Cena za den Stravné
5x 4 095 Kč 195 Kč x 21 dní 60 Kč/den
4x 3 712 Kč 232 Kč x 16 dní 60 Kč/den
3x 3 384 Kč 282 Kč x 12 dní 60 Kč/den
2x 2 520 Kč   315 Kč x 8 dní 60 Kč/den
1x   357 Kč              357 Kč 60 Kč/den

 

Měsíční paušál se nevrací, pokud dítě onemocní, můžete využít náhradní termín/termíny následující období, a to vždy po domluvě s Kristýnou Mikelovou tel: 732401661 (popřípadě zástupkyní Magdou Šimkovou) a podle kapacity dětské skupiny. Náhradní dny můžete čerpat v průběhu následujícího měsíce.

Pokud víte, že dítě se nedostaví, prosíme o řádné odhlášení dítěte předem, a to do 8:00 na tel: 774 793 727.  Stravné se Vám nebude účtovat. Prosíme o toto dodržení, v případě porušení či opakovaného jednání Vám bohužel budeme muset stravné naúčtovat.

Platební podmínky:
Platba se provádí na bankovní účet (variabilní symbol – datum narození, do poznámky – jméno dítěte) nebo v hotovosti na recepci v tenisovém areálu Rybníček – Ivona Valášková (e- mail: info@sportparkrybnicek.cz, tenisovaskola@sportparkrybnicek.cz 
Tel.: 730 150 181, po-pá od 11:00 do 19:00 hodin). Platbu, prosím, provádějte měsíčně na základě zaslaného vyúčtování. Vyúčtování je vždy posláno téhož měsíce.

V případě nepřetržité 14denní nebo úplné absence:

Typ docházky 14denní absence Poplatek
5x 2 730 Kč + stravné 1 023 Kč
4x 2 474 Kč + stravné 928 Kč
3x 2 256 Kč + stravné 846 Kč
2x 1 680 Kč + stravné 630 Kč

 

Naši partneři