Víc, než je zvykem...

Ceník

Ceník za pobyt dítěte v Dětské skupině Rybníček

Platný od 1. 9. 2020

Typ docházky (týdně) Paušál Cena za den Stravné
5x 4 689 Kč 223 Kč x 21 dní 60 Kč/den
4x 4 208 Kč 263 Kč x 16 dní 60 Kč/den
3x 3 872 Kč 317 Kč x 12 dní 60 Kč/den
2x 2 880 Kč 352 Kč x 8 dní 60 Kč/den
1x 1 632 Kč 397 Kč 60 Kč/den

 

Měsíční paušál se nevrací, pokud dítě onemocní, můžete využít náhradní termín/ termíny následující období, a to vždy po domluvě s Kristýnou Mikelovou tel: 732 401 661 a podle kapacity dětské skupiny. Náhradní dny můžete čerpat v průběhu následujícího měsíce.

Pokud víte, že dítě se nedostaví, prosíme o řádné odhlášení dítěte předem, a to do 7:30. Telefonní čísla visí na nástěnce na chodbě. Stravné se vám nebude účtovat. Prosím o dodržení těchto pravidel, v případě porušení či opakovaného jednání vám bohužel budeme muset stravné naúčtovat. Sleva na sourozence 5 % (při celotýdenní docházce)

Platební podmínky:

Platba se provádí na bankovní účet (variabilní symbol - datum narození, do poznámky - jméno dítěte) nebo v hotovosti ve Sportovní školce Rybníček. Platbu prosím provádějte měsíčně na základě zaslaného vyúčtování. Vyúčtování je vždy zasláno téhož měsíce.

V případě nepřetržité 14denní nebo úplné absence:

Typ docházky 14denní absence Poplatek
5x 2 917 Kč + stravné 1 093 Kč
4x 2 643 Kč + stravné    991 Kč
3x 2 410 Kč + stravné    904 Kč
2x 1 795 Kč + stravné    673 Kč

 

Naši partneři