Víc, než je zvykem...

Jazyky

Anglický jazyk

Výuka angličtiny s rodilým mluvčím na Rybníčku – zahájení kurzů od 9. dubna 2019!

Vyberte si z nabídky kurzů, který vyhovuje právě vám. Nabízíme individuální lekce, kurzy různých úrovní a také specializované lekce pro závodní tenisové hráče. Vše s rodilým anglickým mluvčím.

Kurzy

  • AJMP Angličtina s rodilým mluvčím pro mírně pokročilé (A2)

Kurz je určen pro 4-6 studentů ve skupině. Výuka probíhá 1x týdně, 90 minut. Je zaměřena na všechny 4 jazykové kompetence – porozumění psanému textu, mluvenému slovu, vyjadřování v cizím jazyce jak ústní, tak písemnou formou. Lektor si vyhrazuje právo přesunout studenta do jiného kurzu v případě, že splňuje požadavky na jinou jazykovou úroveň.

Dle evropského jazykového rámce splňuji úroveň A2 pokud:

mám omezenou slovní zásobu, ale přesto rozumím pasivně a domluvím se na základní úrovni

mám znalosti z přítomného, minulého, budoucího času a jsem seznámen s předpřítomným časem, ale neumím jej s jistotou používat

  • AJSP Angličtina s rodilým mluvčím pro středně pokročilé (B1)

Kurz je určen pro 6-8 studentů ve skupině. Výuka probíhá 1x týdně, 90 minut. Je zaměřena na všechny 4 jazykové kompetence – porozumění psanému textu, mluvenému slovu, vyjadřování v cizím jazyce jak ústní, tak písemnou formou. Lektor si vyhrazuje právo přesunout studenta do jiného kurzu v případě, že splňuje požadavky na jinou jazykovou úroveň.

Dle evropského jazykového rámce splňuji úroveň B1 pokud:

v běžných situacích rozumím a komunikuji orientačně. Stále ještě přetrvávají gramatické chyby, roste pasivní porozumění a schopnost aktivní komunikace

částečně chybuji ve výslovnosti a gramatice. Slovní zásoba mi umožňuje se běžně orientovat ve složitějších textech

mám základní znalost alespoň 7-8 časů (přítomný prostý, průběhový, minulý prostý, budoucí prostý, předpřítomný prostý, předpřítomný průběhový, minulý průběhový a před - minulý) a znám základy podmínkových vět. Výslovnost je docela dobrá, ale stále je slyšet silný přízvuk. Jsem seznámen s předminulým časem průběhovým

  • AJP Angličtina s rodilým mluvčím pro pokročilé (B2,C1)

Kurz je určen pro 6-8 studentů ve skupině. Výuka probíhá 1x týdně, 90 minut. Je zaměřena na všechny 4 jazykové kompetence – porozumění psanému textu, mluvenému slovu, vyjadřování v cizím jazyce jak ústní, tak písemnou formou. Lektor si vyhrazuje právo přesunout studenta do jiného kurzu v případě, že splňuje požadavky na jinou jazykovou úroveň.

Dle evropského jazykového rámce splňuji úroveň B2 pokud:

vykazuji plné osvojení gramatiky, mám dobré porozumění a schopnost vyjádřit se jasně. Mám velmi dobrou výslovnost a reaguji téměř ihned

jsem seznámen se všemi 12 časy, ale stále se vyskytují chyby, zejména v gramatických okruzích

jsem schopen se zapojit do různých konverzačních rozhovorů a okruhů, jsem schopen se velmi dobře vyjádřit písemnou formou

  • AJS Angličtina s rodilým mluvčím pro studenty SŠ

Kurz je určen studentům středních škol. Cílem kurzu je všestranná příprava ke státní maturitní zkoušce.

  • AJT Angličtina pro závodní tenisové hráče

Kurz je určen sportovcům, kteří se v budoucnu chystají vyjet do zahraničí studovat/závodně se věnovat sportu. Kurz je zaměřen na konverzační témata hlavních komunikačních situací, ve kterých se mohou sportovci v zahraničí ocitnout. Kurz je vhodný pro 4-6 studentů.

  • AJD Angličtina s rodilým mluvčím pro děti

Kurz je určen dětem ve věku 11-14 let, zábavnou formou se děti zdokonalují v komunikačních dovednostech, procvičují gramatické prvky a věnují se správné výslovnosti v cizím jazyce. Kurz je určen pro 8-10 dětí.

  • AJI individuální lekce

Jestliže vám více vyhovuje lekce připravená na míru přímo pro Vás, využijte individuální hodiny.

 

Zahájení kurzu: 9. 4. 2019

Ukončení kurzu: 25. 6. 2019

Celkem: 12 lekcí, 1 lekce = 90 min

 

ROZVRH KURZŮ

Den 14:10 - 15:10 15:30 - 16:25 16:30 - 17:55 18:00 - 19:25  
pondělí     NJ A1 - 16:00 - 16:55 NJ A2 - 17:00 - 17:55 NJ B1 - 18:00 - 18:55
úterý     AJD 16:00 - 16:55    
středa          
čtvrtek   AJT AJPM AJSP  
pátek          

 

CENÍK

Využijte jedinečnou nabídku s nízkými cenami všech zahajovacích kurzů!

AJMP90 Angličtina s rodilým mluvčím pro mírně pokročilé (A1, A2, B1) – 12 lekcí 3 250,- 
AJS60 Angličtina s rodilým mluvčím pro studenty SŠ 60 min. – 12 lekcí  2 300,- 
ARP90 Angličtina s rodilým mluvčím pro pokročilé (B2, C1) – 12 lekcí 2 723,-
AJT60 Angličtina s rodilým mluvčím pro tenisové hráče 60 min. - 12 lekcí 2 300,- 
ARI1  Individuální lekce s rodilým mluvčím 680,-

 

Přihlášky zasílejte na e-mail svc@sportparkrybnicek.cz

Kontaktní osoba Mgr. Petra Holá tel. 736 769 550

 

Kurzy anglického jazyka ve spolupráci s jazykovou školou TALK-E

Kurzy anglického jazyka pro předškolní děti

Termín: od 9. dubna do 11. června, každé úterý od 16:00

Účast: děti ve věku od 3 do 6 let

Počet dětí: 6

Náplň výuky:

Děti se zábavnou formou seznámí se základními slovíčky, které později využijí i při začátcích výuky anglického jazyka na základní škole. Učitel s dětmi komunikuje zejména v anglickém jazyce a pomocí mimiky, gestikulací, obrázky nebo loutkami. Ve výuce budou využity hry, písničky a také pohyb. Jelikož se jedná o menší skupinu, děti ocení individuální přístup lektora.

Informace k výuce:

Lekce trvá 55 minut. Cena za kurz 10 lekcí je 1520 Kč.

Lektorka:

Mgr. Michaela Fialová

Datum narození: 21. března 1986

2016-doposud: výuka anglického jazyka dětí a dospělých všech úrovní

2014–2016: Magisterské studium Mezinárodní vztahy a evropská studia, Metropolitní univerzita Praha

2006–2010: Bakalářské studium Mezinárodní vztahy a evropská studia, Metropolitní univerzita Praha

2008: Soukromá výuka anglického jazyka

2004: Studijní a pracovní pobyt v Londýně, Velká Británie

 

Německý jazyk

Chcete, aby Vaše dítě trávilo svůj volný čas smysluplně a zároveň si zdokonalilo svoji němčinu? Baví Vaše dítě právě tento jazyk a chtělo by se v něm zlepšovat? Právě pro Vás otevíráme nové kurzy německého jazyka.

Kurzy pro děti a mládež:

NJA1         Začátečníci A1 - kurz je určen pro ty, kteří s německým jazykem nemají žádné zkušenosti, popř. také pro ty, kteří znají pouze základy, které by si rádi osvěžili a naučili se něco nového. Zaměříme se na mluvený projev, aby se děti byly schopné představit, byly schopné vytvořit základní otázky a znaly základní slovní zásobu (barvy, čísla, pozdravy atp.).

NJA2         Pokročilí začátečníci A2 - kurz je určen pro začínající němčináře, kteří už ale za sebou mají více zkušeností a chtějí si jazyk dále zdokonalovat. Pozornost bude zaměřena především na praktický jazyk a rozšíření slovní zásoby, což dětem umožní pohovořit o sobě, své rodině, zálibách, volném čase atp. Dle domluvy také případné doplnění učiva, které děti probírají ve škole.

NJB1          Mírně pokročilí B1 - kurz pro ty, kteří mají základy němčiny v malíku a chtějí se v každodenních situacích bez problémů domluvit. Zaměříme se především na mluvený projev a rozšíření slovní zásoby týkající se situací, se kterými se můžeme v každodenním životě běžně setkat.

Individuální lekce - Začátečníci/mírně pokročilí - dle osobních požadavků

Odkaz na přehled stupňů Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - například ZDE.

 

Kurzy německého jazyka

Termín: od 8. dubna do 10. června, každé pondělí

Účast:

- děti ve věku od 7 - 11 let, začátečníci A1 - 16:00-16:55

- děti pokročilí začátečníci A2 17:00 – 17:55

Počet studentů: 6

 

Informace k výuce:

Lekce trvá 55 minut. Cena za kurz (10 lekcí) je 1 600 Kč.

 

Individuální lekce německého jazyka:

Cena: 350 Kč/55 min. Dle časových možností lektora, vždy v pondělí.

 

Lektor: Mgr. Kateřina Jáchymková

 

Přihlášky zasílejte na email svc@sportparkrybnicek.cz 

Kontaktní osoba Mgr. Petra Holá tel. 736 769 550

Naši partneři