Víc, než je zvykem...

Grant: Sportovní školka Rybníček

Vážení rodiče,

Sportovní školka Rybníček je soukromé vzdělávací zařízení s nutností platit školné. Vašim dětem pak v naší školce věnujeme maximální pozornost a péči, s důrazem na zdravý životní styl a pohyb.

Uvědomujeme si však, že ne všichni si mohou dovolit platit školné v plné výši. Přesto mají doma pohybově nadané dítě, nebo více dětí, kdy školné nemohou platit všem. Z tohoto důvodu v naší školce běží grantový systém, kterého hlavním podporovatelem je Tenis Slovácko, jeden z největších tenisových klubů ve Zlínském kraji

Podmínky pro grantový systém:

  • Grant je určen pouze pro děti navštěvující sportovní školku v 5denním režimu docházky
  • Grant je vždy na jeden rok, tzn. 12 měsíců
  • Výše grantu závisí na grantové komisi (avšak maximálně 50 % z ceny)
  • Dítě se musí stát členem Tenisu Slovácko (200 Kč členství na rok)
  • V posledních ročnících se zapojit do speciálních tenisových tréninků, které budou součástí školky

Jak požádat o grant?

  • Vyplňte žádost o grant do sportovní školky do 14.5.2021
  • Rozhodnutí o udělení grantu je na základě rozhodnutí grantové komise, která bude zasedat 17.5.2021.
  • O výsledku rozhodnutí budete informováni nejpozději do 20.5.2021
  • V případě potřeby doplňujících informací prosím kontaktujte Kristýnu Mikelovou (e-mail: skolka@sportparkrybnicek.cz, tel.: 732 401 661

Informace k zápisu do Sportovní školky Rybníček najdetete tady

 

Naši partneři