Víc, než je zvykem...

Příměstské tábory 2019

Každé léto pořádáme v červenci a srpnu letní příměstské tábory se sportovním zaměřením pro děti od 5 let. Jejich cílem je dopřát dětem léto v pohybu a ukázat jim, že zdravý životní styl a sport není nuda.

Většinu příměstských táborů lze zakoupit i za dotovanou cenu, ale pozor! Počet dotovaných míst je omezen, aneb kdo dřív koupí, ten méně platí.

Aktuální přehled nabízených příměstských táborů najdete v našem e-shopu, kde je rovnou můžete i pohodlně zakoupit.

Zpravidla pořádáme tyto tábory:

  • In-line
  • Tenis
  • GéTéVé (gymnasticko-tělesná výchova)
  • Florbal

O děti se starají vyškolení vedoucí a zajištěnu mají stravu i program dle předem stanoveného harmonogramu. 

RÁMCOVÝ PROGRAM PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ:

Každý den je rozdělen do tří sportovních bloků (8.30 - 10.00, 10.30-12.00 a 14.00-15.30). Jeden z bloků je vždy věnován ostatním sportovním aktivitám (badminton, stolní tenis, florbal/tenis, fotbal, vybíjená...)

8.00 – 8.30 – příchod dětí

8.30 - 9.00 - rozcvička (formou her)

9.00 -10.00 – sportovní blok č. 1

10.00 - 10.30 - svačina

10.30 - 12.00 – sportovní blok č. 2

12.00 - 14.00 - oběd + odpočinek + osobní volno

14.00 - 15.30 - sportovní blok č. 3

15.30 – 16.00 – svačina + úklid

 

Projekt Příměstské sportovní tábory reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009343 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je prostřednictvím realizace táborů o jarních a letních prázdninách zajistit v lokalitě Staroměstsko podporu zaměstnanosti osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce po návratu z mateřské dovolené, a to prostřednictvím zlepšení nabídky a dostupnosti služeb zajišťující péči o děti. V průběhu prázdnin roků 2018-2021 bude organizováno celkem 33 týdenních táborů s kapacitou 10/30 dětí na jeden turnus, v areálech Sportpark Rybníček, Sokolovna a Sport centrum Morava.

 


Naši partneři