Víc, než je zvykem...

Program dne

Otevírací doba dětské skupiny Rybníček je 7:00 - 16:00 hod.

RÁMCOVÝ PROGRAM DNE

7:00 - 8:30 Příchod dětí, spontánní hry
8:30 - 9:00

Výukový blok (výtvarná a rukodělná činnost, grafomotorika, deskové hry)

9:00 - 9:30 Hygiena a zdravá svačinka
9:30 - 10:00 Řízená činnost (jazyková, rozumová, matematická, tělesná, hudební)
10:00 - 11:00 Sportovní blok (tělesná výchova, procházky)
11:00 - 12:00 Oběd a hygiena
12:00 - 14:00 Odpolední klid (poslech pohádky, relaxační hudby)
14:00 - 14:30 Odpolední svačina a hygiena
14:30 - 15:10 Komunitní kruh, pracovní listy
15:10 - 16:00 Činnosti dle zájmu dětí, vyzvedávání rodičiNaši partneři